Μπαλαμπάνης Σταύρος - Εργολάβος με μηχανικά μέσα

  • Χωματουργικές Εργασίες
  • Διαμορφώσεις
  • Εκβραχισμοί
  • Μεταφορές
  • Υλικά Οικοδομών
  • Συλλογή & Μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
  • Βότσαλα και Ψηφίδες

Επικοινωνία

  • Τηλ: 25940 21 233
  • Κινητό: 6937 35 22 92
  • Email: eleni4936@hotmail.com